AD-132  Pyrite in clay nodule  SOLD
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast', Povolzhsky Region, Russia
7.5 cm. x 8.5 cm. x 5 cm.


Return to Geode Gallery

Pyrite in clay nodule, Russia

Return to Geode Gallery